Scheepenzaal Stadhuis Arnhem

Scheepenzaalconcert

Deel uit de reactie van Paul Keijsers, de organisator van het Stadhuisconcert Arnhem van 16 januari 2015:

“Nogmaals wil ik je hartelijk danken voor het zeer overtuigende concert van afgelopen vrijdag in de Scheepenzaal in Arnhem en wel om verschillende redenen:
 
– de kwaliteit van de zangers/zangeressen is (zeer) goed en de stemtypen zijn zeer goed op elkaar afgestemd. De twee sopranen verschillen weliswaar in timbre en in sterkte, maar in de duetten is de samensmelting verrassend goed. Voor deze oude muziek zijn hun stemmen zondermeer geknipt te noemen.

– het blijft ook verrassend hoe Hugo als een spil tussen hoog en laag zijn rol prachtig weet te verklanken.

– de “eenlingen”, tenor en bas, zijn van een dusdanige kwaliteit dat de samenklank in het kwintet wel optimaal is. Wat een eenheid!

– het programma is zeer overtuigend, vooral voor een “niet-insiderspubliek’, samengesteld. Dit kwam o.a. tot uiting in de afwisseling in bezetting en jouw instrumentale intermezzi.

– en dan de pluim op je eigen hoed. Het publiek begeesteren is op je lijf geschreven en dat gaat vooral voortvarend wanneer je helemaal achter de teksten en achter de zeggingskracht van de muziek staat.

– tot slot de enscenering, startend rond een tafel die lijkt uit Monteverdi’s tijd. Waar heb je die vandaan getoverd? Je weet dus ook het stadhuispersoneel goed te bespelen, zo blijkt.
 
Niet alleen wij, maar ik durf te zeggen ook het hele publiek, kunnen terugkijken op een uiterst geslaagde avond en menigeen zal uitzien naar de CD’s die jullie van plan zijn uit te geven.”

Monteverdi XL 2019

De vierde editie had als thema ‘Moord en Brand’.

Bekijk het programma van 2019!

Monteverdi XL 2018

We houden onze mooie herinneringen aan de derde editie met als thema ‘De Nacht van de Madrigalen’ graag vast.

Beleef de hoogtepunten van 2018!

Monteverdi XL 2017

De tweede editie gehouden van het Monteverdi XL festival.

Beleef de hoogtepunten van 2017!

Monteverdi XL 2016

De eerste editie van het Monteverdi XL Festival in Amersfoort