Monteverdi XL – het project

Claudio_Monteverdi-portret-rondWat bezielt ons om al die madrigalen van Monteverdi op te gaan nemen?

Maria Vespers

Monteverdi vormt het scharnierpunt tussen Renaissance en Barok, tussen madrigaal en opera, tussen prima en seconda pratica. In 9 boeken volgen we de ontwikkeling van een fascinerend mens en tegelijkertijd van de muziek op de voet. Om hem heen werden er hevige disputen gevoerd over wat wel in de kerk mocht en wat vooral niet. Hij schreef zijn Maria Vespers waar hij de nieuwe stijl zo prachtig vlocht tussen de bekende lijnen van de oude, kerkelijke stijl.

Madrigalen

Het was normaal dat een koorjongetje leerde componeren. Maar dit jongetje had iets bijzonders. Die kon meer dan de regels van het aloude handwerk beoefenen, die kon aan teksten iets bijzonders meegeven en dat zien we langzaam groeien, boek voor boek. En zo ongeveer halverwege de serie van 9 boeken vol madrigalen komt er iets nieuws bij: harmonie, basso continuo, solozang met continuo. Een illustratie van de muziekgeschiedenis aan de hand van een kleine 200 stukken.

Poëzie als potgrond

De prachtigste poëzie was in Italie in de 152 en 16 e eeuw volop voor handen. Monteverdi kende en gebruikte de sonnetten van Petrarca, de hoofse lyriek voor de platonische liefde. Maar ook het machtige epos van Torquato Tasso, Gerusalemme Liberata, waar zelfs onze eigen P.C. Hooft maar ook Goethe door geïnspireerd werd, gebruikte Monteverdi als grondstof voor zijn madrigalen.

Monteverdi XL

400 jaar nadat al dit schoons is gemaakt willen wij met het project Monteverdi XL onze fascinatie laten zien en horen. Omdat we betoverd zijn door die mooie woorden, door die schijnbaar eenvoudige maar zo affectvolle noten. Door het oneindig gevarieerde spel van melodie, harmonie, hoog en laag, veelstemmig en eenstemmig, a capella of met een rijk continuo, door de rust, de declamatie, de schrijnende samenklank en de opperste reinheid van de eenstemmigheid.

Artist in Residence

Het ensemble Le Nuove Musiche speelt een centrale rol tijdens het festival MonteverdiXL. Leer de vijf zangers onder leiding van Krijn Koetsveld beter kennen.